1. Fin da pobreza

 

ods1

A pobreza vai máis alá da falta de ingresos e recursos para garantir uns medios de vida sostibles. A pobreza é un problema de dereitos humanos. Entre as distintas manifestacións da pobreza figuran a fame, a malnutrición, a falta dunha vivenda digna e o acceso limitado a outros servizos básicos como a educación ou a saúde. Tamén se atopan a discriminación, a exclusión social e a ausencia da participación dos pobres na adopción de decisións, especialmente de aquelas que lles afectan.

 

Máis información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/