10. Redución das desigualdades

Existe un consenso cada vez maior de que o crecemento económico non é suficiente para reducir a pobreza se o mesmo non é inclusivo nin ten en conta ás tres dimensións do desenvolvemento sostible: económica, social e ambiental.  Co fin de reducir a desigualdade, recomendouse a aplicación de políticas universais que presten tamén especial atención ás necesidades das poboacións desfavorecidas e marxinadas.

 

Máis información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/