11. Cidades e comunidades sostibles

As cidades son nidos de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividade, desenvolvemento social e moito máis. No mellor dos casos, as cidades permitiron ás persoas progresar social e economicamente. Nos últimos decenios, o mundo experimentou un crecemento urbano sen precedentes. Necesítase mellor, por tanto, a planificación e a xestión urbanas para que os espazos urbanos do mundo sexan máis inclusivos, seguros, resilientes e sostenibles.

 

Máis información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/