12. Produción e consumo responsables

O consumo e a produción sostible consisten en fomentar o uso eficiente dos recursos e a enerxía, a construción de infraestruturas que non danen o medio ambiente, a mellora do acceso aos servizos básicos e a creación de empregos ecolóxicos, xustamente remunerados e con boas condicións laborais.  Todo ilo tradúcese nunha mellor calidade de vida para todos e, ademáis, axuda a lograr plans xerais de desenvolvemento, que rebaixen custes económicos, ambientais e sociais, que aumenten a competitividade e que reduzan a pobreza.

 

Máis información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/