16. Paz, xustiza e institucións sólidas

As ameazas de homicidio intencional, a violencia contra os nenos, a trata de persoas e a violencia sexual, son lacras importantes que deben ser combatidas para crear sociedades pacíficas e inclusivas. Desta forma ábrese o camiño cara a provisión de acceso á Xustiza para todos é á construción de institucións efectivas, transparentes e responsables en tódolos niveis.

 

Máis información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/