17. Alianzas para acadar os obxectivos

Un programa exitoso de desenvolvemento sostible require alianzas entre os gobernos, o sector privado e a sociedade civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios e valores, unha visión compartida, e metas compartidas, que colocan á xente e ao planeta no centro, son necesarias a nivel global, rexional, nacional e local.

 

Máis información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/