Mergullándonos nas ONGDs

ÁLVAREZ MORENO  E CONDE ROMÁN

Centro Sociocultural O Ensanche

Judith Lucachesky, delegada da ONGD Manos Unidas en Santiago de Compostela, deixouno claro: “Unha ONGD traballa para a promoción, a axuda e o desenvolvemento daqueles pobos que agora viven nunha situación desfavorecida ou que se atopan en vías de desenvolvemento, os chamados países do terceiro mundo”.

Ante esta afirmación, Aldara Domínguez, voluntaria da ONGD Entreculturas, recalcou a principal diferenza entre unha ONG e unha ONGD: “As ONGDs traballan fóra do país ao que pertencen, mentres que as ONGs céntranse no propio país no que están instaladas”. A esta afirmación, Fernando Rodríguez, director da axencia de publicidade Con C de Comunicación, quixo engadir un matiz: “Dende o punto de vista publicitario e da comunicación, a única diferenza é o público obxectivo ao que se dirixen. Haberá un público que busque ONGs en contacto co seu entorno e outro que queira contribuír ao desenvolvemento exterior”.

Judith apuntou unha das maiores dificultades ás que se enfrontan: “Nas ONGs nótase que hai unha certa vinculación afectiva entre a persoa e a labor social que se emprende. No noso caso traballamos con situacións que non se ven, non son visibles, e por iso custa dar a coñecer o noso traballo e ás persoas ás que tratamos de axudar”. As iniciativas de Manos Unidas responden a un esquema claro: “Nós non temos cooperantes, non hai ninguén de Manos Unidas neses países, o que hai son contrapartes, socios locais que solicitan ás nosas organizacións a colaboración para poder sacar adiante un proxecto”. Dende Entreculturas tratan de dar voz aos seus proxectos: “A principal labor que facemos dende aquí consiste na concienciación a través de charlas, ciclos ou exposicións dos proxectos que se levaron a cabo. É unha maneira de captar  xente, de que vexan o que xa fixemos e  se decaten de que é verdade”.

En relación coa captación de socios, Fernando sinalou que é un xogo perigoso: “En publicidade, cando falamos de captación de clientes, -aínda que non sexa o mesmo-, sempre intentamos recorrer ás persoas que xa teñen un coñecemento previo do que facemos. É verdade que hoxe en día moitas das ONGs funcionan como multinacionais, e ese é un dos problemas que temos para chegar á sociedade. É dicir, o xeito en que unha forma de captar socios un pouco agresiva inflúe na imaxe das organizacións”.

Porén, dende Manos Unidas responden: “Nós non imos abordar a ninguén, non estamos a pé de rúa  xuntando firmas nin facendo outras actividades que si fan outras organizacións, non traballamos así. Ademais, temos a política de non mostrar imaxes morbosas. Preferimos ensinar nenos nunha escola e non nenos que estean desnutridos”. Facendo un inciso, Fernando mostrou a súa opinión: “Hai que ter coidado coas imaxes morbosas porque só serven a curto prazo, non se poden manter no tempo porque perden efectividade. É dicir, pódennos mostrar a famosa fotografía do neno refuxiado que afogou na praia e quedaremos impactados todos, pero se nola amosan durante un mes xa perderíamos a sensibilidade ante ela. Os seres humanos somos así, temos un sistema de autoprotección para non sufrir demasiado nese aspecto”.

A transparencia é un punto chave na estratexia comunicativa dunha ONGD: “É moi importante como comunicas a túa labor e como xeras confianza a través da transparencia. A xente ten que confiar”. Aldara reafirmou esta idea: “Eu creo que iso é algo básico. Tanto Manos Unidas como Entreculturas intentan facelo ver, sobre todo cando traen a toda esa xente á que axudaron e que despois queda traballando nos centros sociais e colexios. Esas persoas teñen a oportunidade de vir e contarnos en primeira persoa a súa experiencia”. En relación aos plans de transparencia, mostrou unha visión algo diferente: “Eu creo que non son necesarios, pero que axudan moito. Os datos moitas veces son decisivos para que a xente colabore. Axudan a confiar nas organizacións. O problema é que a xente, se non llelos amosas, non os vai buscar, pero as persoas máis desconfiadas si que os precisan para decidirse a colaborar”.

De acordo coa voluntaria de Entreculturas, Fernando declarou: Eu creo que os plans de transparencia son un complemento. É fundamental que calquera ONGD seria os faga, pero os seres humanos somos máis racionais e un bo proxecto e unha boa transmisión do que se fai son máis importantes que estes plans”. Aldara apoiou esta idea: “Eu persoalmente creo que ti te conciencias co proxecto, pero decideste a colaborar cando ves os datos. Se tivera que escoller, eu inclinaríame pola organización que me ensinara a onde van os meus cartos”.

Nesta primeira reunión co noso círculo estivemos debatendo e formulando ideas en relación á acción final. As propostas das que falamos foron realizar un programa de radio ou unhas charlas didácticas. A acción levarase a cabo coa axuda dos integrantes do círculo, os cales mostráronse dispostos a participar. Non se decidiu aínda cal será a proposta escollida, mais irase perfilando coa súa colaboración nos coloquios posteriores.

Conversaron connosco:

Judith Lucachesky da ONGD Manos Unidas

Aldara Dominguez, voluntaria de Entreculturas

Fernando Rodríguez, director da axencia de publicidade Con C de Comunicación.

 

 

 

 

 

7 comentarios en “Mergullándonos nas ONGDs

 1. Miro este comentario sen referencias, ademais do nome da autora, sostendo por propria palabra unha opinión sen máis. Lémbrolles que é preciso aportar probas que sustenten a opinión. Sen esas referencias- máis acó das argumentacións que se queiran-, NON debe responderse. Complete o comentario a autora e merecerá unha resposta do mesmo ton e calidade. Grazas.

  Gústame

 2. CARDALDA GONZÁLEZ

  O inicio do post é moi axeitado xa que antes de ler este artigo non sabía a diferenza entre unha ONG e unha ONGD, e sinceramente quedan moi ben explicadas ambas correntes.
  Unha medida que apoio é a que comenta Judith de que en Manos Unidas non aborda á xente a pé de rúa, xa que resulta bastante incómodo.
  De acordo con Fernando en que hai que saber transmitir a idea de maneira axeitada para que chegue ó público obxectivo, pero non tanto en iso de que hai que facelo sobre as persoas que xa teñen un coñecemento previo da acción da entidade. Penso que cantos máis contactos se consigan moito mellor para dar visibilidade a este tipo de iniciativas.
  Na seguinte ligazón amósanse tres maneiras de captar socios para, neste caso, unha ONG, mais ao ser mínimas as diferenzas entre estas e as ONGD serviríanos. Dentro desas propostas vemos unha clara aposta polo uso da vertente dixital.
  A transparencia tamén é un apartado clave, relacionado co das entrevistas a pé de rúa, nas que moitas veces non colaboramos porque non nos explican moi ben a onde vai dirixida esa doazón.
  A Guía de Voluntariado Internacional da Coordinadora de ONGD de Navarra amosa dun xeito bastante visible e claro algúns dos problemas que expoñía previamente neste comentario, xa que explican as principais funcións das ONGD, como colaborar, e tamén onde están destinadas as aportacións económicas que fai a xente.

  Referencias
  – Redacción. (2018). Las mejores técnicas de captación de socios para una ONG. 19/03/2019, de Antevenio Sitio web: https://www.antevenio.com/blog/2018/03/tecnicas-de-captacion-de-socios- para-una-ong/
  – Comisión de Incidencia Social y Comunicación. (2018). Guía de Voluntariado Internacional. 19/03/2019, de Coordinadora de ONGD de Navarra Sitio web: http://eldiariosolidario.com/wp- content/uploads/2019/03/Guia_de_voluntariado_2019BJ.pdf

  Gústame

  1. CONDE ROMÁN
   Neste comentario ofrécese unha afirmación moi interesante: “cantos máis contactos se consigan moito mellor para dar visibilidade a este tipo de iniciativas”. Dende logo que o máis positivo para unha ONGD é chegar ao maior número de voluntarios. Porén, as declaracións de Fernando no noso coloquio ían orientadas ao feito de que achegar a publicidade dunha organización a aquelas persoas que xa coñecen a acción da mesma é moito máis útil e eficaz que falarlle de novos proxectos a persoas que descoñecen totalmente o traballo da organización en cuestión.
   O estudo da Universidade de Oviedo titulado ‘Publicidad y eficacia publicitaria: Influencia de la posición, repetición y estilos publicitarios en la eficacia de los anuncios televisivos entre los jóvenes’ asegura que un dos tres piares fundamentais da publicidade é ” crear una demanda reforzada que asegure la fidelidad hacia un producto o marca”. Este concepto de fidelidade entronca directamente co público obxectivo que xa coñece previamente o traballo da marca. Adxunto o enlace do estudo, que aporta unha visión moi enriquecedora e interesante do que é a eficacia publicitaria: https://econo.uniovi.es/c/document_library/get_file?uuid=5277609f-1299-4184-b048-86c674b380a9&groupId=746637

   En canto ás técnicas de captación de socios, actualmente hai unha clara preferencia polas vertentes dixitais. De feito, algunhas das ONGDs que participaron nos nosos coloquios afirmaron que a través das redes sociais conseguiron chegar a moita máis xente. Unha maior visibilidade para as súas causas. Aínda así, retomando algunhas das declaracións de Fernando, experto en publicidade, tamén falamos nos nosos coloquios sobre a importancia das técnicas de captación máis tradicionais e directas. Aínda que agora todo se mide a través de Internet, algunhas estratexias como os carteis nas paradas dos buses ou nos corchos das facultadas continúan a ser eficaces e moi importantes na captación de socios. O papel non está obsoleto aínda que moitas veces creamos que sí.
   Porén, as estratexias de comunicación online resultan moi atractivas para as ONGDs debido ao seu baixo custo. Unha das técnicas máis comúns nos últimos anos é a dos vídeos que se fan virais. No seguinte documento fálase sobre algunhas das estratexias de comunicación online e sobre todo sobre estes vídeos virais en canto a comunicación das ONGDs: http://revistas.um.es/gesinfo/article/view/207561.

   BIBLIOGRAFÍA:
   – Velasco-Rueda, L. (2011). Estrategias de comunicación online en las ONG: el impacto del video viral. Cuadernos De Gestión De Información, 1, 83-93. Recuperado a partir de https://revistas.um.es/gesinfo/article/view/207561
   – Paz, Vázquez y Santos (2000). PUBLICIDAD Y EFICACIA PUBLICITARIA: Influencia de la posición, repetición y estilos publicitarios en la eficacia de los anuncios televisivos entre los jóvenes, nº203, 32 págs. Recuperado a partir de file:///C:/Users/carla/Downloads/203_00.pdf

   Liked by 1 person

   1. COSTA MANTEIGA

    Por continuar brevemente coas diferenzas entre ONGDs e ONGs que eu tampouco coñecía, si que me parecen discutibles dous temas que se mencionan tanto no fío coma no post. O primeiro ten relación coa publicidade destas organizacións; se ben pode que as participantes no coloquio non usen imaxes ou temas “morbosos” nas súas comunicacións, unha boa parte dos anuncios (sobre todo os televisivos) doutras organizacións si que utilizan imaxes de rapaces e familias en situacións comprometidas. É o exemplo de Oxfam, Médicos Sen Fronteiras ou Save The Children e non penso que isto provoque unha falta de sensibilidade ou de banalización como di Fernando Rodríguez. A dureza pode axudar a algunhas persoas a conseguir esa reacción, esa proximidade que di botar en falta Manos Unidas cando comparamos as ONGDs coas ONGs locais.
    Como segundo punto, pode que a confianza dalgunhas persoas cara estas ONGDs se vexa afectada pola proximidade que teñen cara o sector eclesiástico, que non ten a mellor reputación en España. Ademais, o propio gasto en publicidade pode considerarse en parte cínico, sobre todo cando se tratan de espazos máis caros na televisión, xa que non sei ata que punto compensa un investimento nestes medios, ao final o diñeiro aportado non se acaba dirixindo ao obxectivo principal das doazóns.
    Un saúdo.

    Desnutrición y guerra en Yemen. Save the Children. Recuperado de:
    https://www.savethechildren.es/actualidad/desnutricion-y-guerra-en-yemen

    Mora, M. (2010, 6 de novembro). El Papa vincula el laicismo de la España actual con el anticlericalismo de la República. El País. Recuperado de:
    https://elpais.com/elpais/2010/11/06/actualidad/1289035019_850215.html

    Yemen: la guerra ha devastado la vida de miles de personas. (2018, 19 de decembro). Médicos sin Fronteras. Recuperado de:
    https://www.msf.es/actualidad/yemen/yemen-la-guerra-ha-devastado-la-vida-miles-personas

    Gústame

    1. S1C-ÁLVAREZ MORENO

     A utilización de imaxes morbosas nas campañas publicitarias é unha estratexia utilizada por moitas das ONGDs máis coñecidas, mais dentro de este tratamento existen unhas liñas moi subxectivas que hai que ter coidado de non cruzar. Dende a Fede.cat, presentaron un código ético no que se falta do uso das imaxes en campaña. Estas deben tratar ás persoas co máximo respecto, situándoas como protagonistas, evitando todo o que se poida interpretar como paternalismo, miseria, patetismo…
     Este tipo de imaxes son as que propoñen os nosos colaboradores, aquelas nas que non se trate as persoas como inferiores e indefensas, é o caso por exemplo da nova campaña de Manos Unidas, na que aparece a muller empoderada, non como vítima das traxedias.

     Se ben é certo que contamos con moitas organizacións ligadas á Igrexa, hai moitas outras que non, o voluntario decide colaborar coa que pensa que representa o seu obxectivo, con aquela coa que se sinte máis identificado ou coa que coñece. Que unha organización estea ou non ligada á Igrexa pode ser algo unha moeda de dobre cara, aínda que algúns non confíen nela, o seu público obxectivo estará máis centrado nesas persoas que si.

     Respondendo á segunda cuestión, a transparencia nas ONGDs, ao igual que en calquera empresa ou organización, é fundamental. É por isto polo que se lles facilitan aos socios boletíns con información detallada sobre a onde vai destinado o diñeiro. Por suposto que unha parte do diñeiro se destina á publicidade; a concienciación é fundamental e a difusión en medios é unha gran aliada xa que mostra á sociedade os proxectos que estas están levando a cabo. Paréceme moi interesante e que completa a información este estudo sobre a publicidade das ONGDs e como é percibido polo público.

     BIBLIOGRAFÍA:

     Montañés, G. (2015). ¿Hay un límite en las imágenes que usan las ONG? Recuperado 24 abril, 2019, de https://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/limite-imagenes-usan-ONG_0_370263475.html

     Manos Unidas. (2019). Cumplimos 60 AÑOS y lanzamos la campaña “Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas”. Recuperado 24 abril, 2019, de https://www.manosunidas.org/campana/creemos-igualdad/noticia/cumplimos-60-anos-lanzamos-campana-creemos-igualdad-dignidad

     Llorens, A. (2018). LA PUBLICIDAD DE LAS ONG. Cómo afecta y cómo es percibida por el público objetivo. Recuperado 24 abril, 2019, de http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/80165/6/allrnsTFG0118memoria.pdf

     Gústame

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.