Retrato dunha vía pública deficiente

RIVEIRO POSE

Centro Sociocultural do Ensanche

Pasear por Santiago é unha carreira de impedimentos, ou polo menos para as persoas con mobilidade reducida. “Santiago está chea de obstáculos e non se fai nada porque se cumpra a normativa” declaraba Ana Balboa (da Asociación de Persoas con Discapacidade de Compostela e Comarca) na primeira xuntanza. Ánxela López (presidenta de VIgalicia), de acordo con Ana, esixiu un cambio inmediato e denunciou a ausencia da cota cero: “Non debería haber nin un só chanzo”.

Seguir lendo “Retrato dunha vía pública deficiente”