Son realmente necesarias as etiquetas?

CASTRO FRANCO

Facultade de Dereito da USC

A RAE define pansexualismo como “tendencia a atopar en toda conduta unha motivación sexual”. Outros moitos termos relacionados co colectivo LGTBI non aparecen nin neste dicionario nin na RAG, ou de aparecer, a súa definición non se axusta á realidade, como se pode observar no caso anterior. Con semellante falta de información, Ian Gundín, estudante de Filosofía, teno claro: “Sempre temos unha constante de poñer etiquetas e non sabemos que significan”. Seguir lendo “Son realmente necesarias as etiquetas?”