Ficha S3B Bens Relacionais

Presentación

O noso grupo será o responsable do tema de bens relacionais, centrado nas relacións entre os universitarios e universitarias nas facultades de Ciencias Sociais e Humanas.

WhatsApp Image 2019-02-09 at 22.05.54

De pé, de esquerda a dereita, atópase Román Varela Cores (encargado dos labores de difusión), ao seu lado Brandán Otero Otero (encargado de acción), á súa esquerda Marta Ojea Gutiérrez (encargada de axenda). Sentados, de esquerda a dereita, David Sobrino Platas (encargado de diálogo), no centro Uxía Rial Brea (encargada da coordinación e o deseño) e por último Ariana Quintillán Poza (encargada de edición).

O noso principal obxectivo é analizar os vínculos que se establecen entre a mocidade e os distintos ámbitos da cidade. Tamén falaremos das relacións entre os estudantes da facultade, entre profesorado e alumnado e a visión dos universitarios sobre a súa capacidade á hora de saír ao mundo laboral.

As palabras chave do noso proxecto son: compañeirismo, amizade, ben relacional, ciencias sociais, ciencias humanas, universitario/a e conexións.

Vínculos en Compostela

Os bens relacionais son elementos vinculados coas conexións que establecen as persoas entre si. Destas interaccións podemos sacar o sustento para o noso crecemento persoal, aínda que á veces non se obteña un resultado positivo. O noso grupo de traballo faise cargo deste tema, centrado na cidade de Compostela. Focalízase en persoas novas, pois o noso círculo está formado pola xuventude universitaria.

Falaremos con estudantes de diversas facultades de Ciencias Sociais e Ciencias Humanas (filoloxía, económicas, política, historia, filosofía, dereito…). Ademais, contamos cun membro do Gabinete de Comunicación da USC para que aporte o seu punto de vista sobre a aparición dos estudantes nos medios.

Queremos dar voz ao estudantado e que conten as súas experiencias dende que chegaron á universidade. Para isto, organizaremos coloquios onde os membros destas facultades poderán ofrecer a súa opinión abertamente. Como estudantes, sabemos a importancia que ten a nosa formación académica para conseguir os nosos obxectivos persoais e profesionais. Pretendemos que os universitarios expresen os seus problemas dentro dos centros e a súa perspectiva respecto á cidadanía, pois nos medios de comunicación non está moi presente a súa situación.

Tentaremos analizar os vínculos que se establecen entre o alumnado: a formación de novas relacións nun entorno novo, o compañeirismo nas aulas, o contacto durante as festas e as relacións que van máis lonxe dunha  amizade. Tamén é preciso avaliar as relacións da mocidade co resto de ámbitos da cidade, como o transporte público, a saúde, o aluguer dos pisos ou as residencias universitarias. Ademais, un dos propósitos que queremos acadar é a participación do alumnado nas actividades promovidas pola facultade, tales como deportes ou estudo de linguas.

Pretendemos estudar a visión do estudantado sobre o profesorado universitario: o trato que existe entre o claustro e o alumnado e a percepción destes sobre os educadores e educadoras. Tamén queremos ver os plans de futuro dos universitarios e saber se se senten preparados e preparadas para o mundo laboral. Un punto a considerar son os obstáculos que se atopan no camiño da súa formación, se experimentan algunha motivación polos seus estudos e que melloras cren necesarias para mellorar os rendementos.

Como obxectivo principal da acción gustaríanos continuar co labor desenvolvido polo observatorio, aumentando a presenza nos medios dun colectivo xeralmente desprazado. Pretendemos atopar e dar a coñecer os diferentes vínculos, non só entre o alumnado, senón tamén co profesorado. Difundiremos a visión dos estudantes da institución da USC e por último intentaremos resolver as problemáticas atopadas nos círculos. Para a acción, pensamos nunha pequena presentación do observatorio na entrada da facultade, na que participasen os membros do círculo. Servirá para dar a coñecer como se establecen os bens relacionais e acadar unha difusión cada vez máis ampla entre o público.

Ligazóns:

Glosario

  • Interacción: Relacións que se establecen entre os seres humanos. George Mead (1934; citado en West y Turner, 2018) argumenta que a interacción social ten lugar no medio dunha estrutura social dinámica. Define a sociedade como a rede de relacións sociais que crean os seres humanos.
  • Ben relacional: elementos vinculados coas relacións que establecen as persoas entre sí. Destas relacións podemos sacar o sustento para o noso crecemento persoal, aínda que á veces non se obteña un resultado positivo. Destacar tamén, que na actualidade vivimos nunha sociedade individualista na que aprender a convivir cos demais resulta complicado. Segundo Ramírez (2015) o benestar debe ser definido a partir da análise dos sucesos históricos que viven os pobos e que configuran os pactos da convivencia social en cada territorio.
  • Redes relacionais: J.Scott (1991; citado en Lozares, 1996) tratou como a teoría de redes é debedora de diferentes de pensamento e teorías: antropolóxica, psicolóxica, sociolóxica e matemática. J.A. Barnes (1954; citado en Lozares, 1996) expón que a totalidade da vida social debe contemplarse como un conxunto de puntos que se vinculan por líneas para formar redes totais de relacións.
  • Amizade: Erick R. Wolf (1990) contrapón a amizade á familia xa que a primeira gáñase e a segunda provén dunha situación xa dada. Este autor distingue entre dous tipos de amizade: amizade expresiva ou emocional e amizade instrumental. Na amizade expresiva cúbrense as necesidades emocionais do outro.
  • Compañeirismo: López Múñoz (2004) considera que o tempo empregado para fomentar o clima de compañeirismo e de confianza mutua polo profesor será o mellor empregado e o que o alumno máis agradecerá no campo motivacional.
  • Ciencias sociais: ciencias que estudan o comportamento do home na sociedade, así como as súas formas de organización. Estudan a orixe do comportamento individual e colectivo buscando descubrir as leis sociais que as determinan. Os campos que se inclúen nas ciencias sociais non están plenamente claros, Noam Chomsky (1957; citado en Barón y Müller, 2014) manifesta a súa idea de que a lingüística non forma parte das interaccións sociais, considera que é parte da psicoloxía ou da bioloxía evolutiva.

Proposta Completa

Posts de análise:

Primeiro post:

Quintillán Poza. ( 5 de marzo de 2019). A universidade en Santiago: compañeirismo e novas relacións. Observatorio cidadán. Recuperado de: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/05/a-universidade-en-santiago-aprendizaxe-e-novas-relacions/

Segundo post:

Otero Otero. ( 11 de marzo de 2019). A etapa universitaria máis alá dun título. Observatorio cidadán.Recuperado de : https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/11/a-etapa-universitaria-mais-ala-dun-titulo/

Terceiro post:

Rial Brea. (19 de marzo de 2019). Ideoloxía e idade: unha nova ollada. Observatorio cidadán. Recuperado de: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/19/ideoloxia-e-idade-unha-nova-ollada/

Cuarto post:

Sobrino Platas. (28 de marzo de 2019). É un problema a desmotivación do profesorado? Observatorio cidadán. Recuperado de: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/28/e-un-problema-a-desmotivacion-do-profesorado/

Quinto post:

Ojea Gutiérrez. (10 de abril de 2019). A problemática da vivenda universitaria. Observatorio cidadán. Recuperado de: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/10/a-problematica-da-vivenda-universitaria/

Sexto post:

Varela Cores.(16 de abril de 2019). A importancia da comunicación na universidade. Observatorio cidadán. Recuperado de: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/16/a-importancia-da-comunicacion-na-universidade/

Post da acción:

Varela Cores. (26 de abril de 2019). Achegando a importancia dos bens relacionais. Observatorio cidadán. Recuperado de: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/26/achegando-a-importancia-dos-bens-relacionais/

Post de retribución:

Quintillán Poza. (26 de abril de 2019). Dámoslle voz aos nosos colaboradores. Observatorio cidadán. Recuperado de: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/27/damoslle-voz-aos-nosos-colaboradores/

 

Comentarios recibidos en cada post:

Primeiro post:

1- Comentario realizado por Iria Souto Iglesias o 14 de marzo de 2019. Enlace:

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/05/a-universidade-en-santiago-aprendizaxe-e-novas-relacions/#comment-5017

Segundo post:

2- Comentario realizado por Roberto González López o 18 de marzo de 2019. Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/11/a-etapa-universitaria-mais-ala-dun-titulo/#comment-5028

Terceiro post:

3- Comentario realizado por Nuria López Vázquez o 21 de marzo de 2019. Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/19/ideoloxia-e-idade-unha-nova-ollada/#comment-5073

4- Comentario realizado por Antonio Villasenín o 9 de abril de 2019. (comentario colaboradores). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/19/ideoloxia-e-idade-unha-nova-ollada/#comment-5235

5- Comentario realizado por Carlos Rial Brea o 23 de abril. (comentario colaboradores): Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/19/ideoloxia-e-idade-unha-nova-ollada/#comment-5343

6- Comentario realizado por Antonio Villasenín o 24 de abril. (comentario colaboradores). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/19/ideoloxia-e-idade-unha-nova-ollada/#comment-5479

7- Comentario realizado por Tania Pose o 22 de abril. (comentario colaboradores). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/19/ideoloxia-e-idade-unha-nova-ollada/#comment-5332

Cuarto post:

8- Comentario realizado por Nuria López Vázquez o 21 de abril de 2019. Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/28/e-un-problema-a-desmotivacion-do-profesorado/#comment-5309

Quinto post:

9- Comentario realizado por Cristina García o 24 de abril de 2019. (comentario colaboradores). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/10/a-problematica-da-vivenda-universitaria/#comment-5407

10- Comentario realizado por Andrea Álvarez o 24 de abril de 2019. (comentario colaboradores): Enlace:  https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/10/a-problematica-da-vivenda-universitaria/#comment-5490

Sexto post:

11- Comentario realizado por Iria Souto Iglesias o 23 de abril de 2019. Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/16/a-importancia-da-comunicacion-na-universidade/#comment-5358

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/16/a-importancia-da-comunicacion-na-universidade/#comment-5471

12- Comentario realizado por Nerea González o 24 de abril de 2019. (comentario colaboradores). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/16/a-importancia-da-comunicacion-na-universidade/#comment-5408

 

Comentarios realizados polo grupo:

Os comentarios do grupo S3B- Bens Relacionais- ían dirixidos ao grupo S1D- Ensino- (comentarios realizados mediante acordo) e ao grupo S3C -Mocidade e Comunicación- (comentarios sen acordo).

 

Comentarios realizados ao grupo S1D:

1- Ariana Quintillán Poza respondeu o 19 de Marzo ao post Cal é a visión do ensino nos medios? do grupo de Ensino S1D (comentario mediante acordo). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/02/28/cal-e-a-vision-do-ensino-nos-medios/#comment-5051

2- Uxía Rial Brea respondeu o 19 de Marzo ao post Cal é a visión do ensino nos medios? do grupo de Ensino S1D (comentario mediante acordo). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/02/28/cal-e-a-vision-do-ensino-nos-medios/#comment-5059

3- Román Varela Cores respondeu o 19 de marzo ao post Innovación no Ensino do grupo de Ensino S1D (comentario mediante acordo). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/08/a-innovacion-no-ensino/#comment-5057

4- Brandán Otero Otero respondeu o 27 de marzo ao post Necesidades específicas do grupo de Ensino S1D (comentario mediante acordo). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/13/necesidades-especificas/#comment-5114

5- Marta Ojea Gutiérrez respondeu o 1 de abril ao post ao post Afondando no sistema educativo de Ensino S1D (comentario mediante acordo). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/21/o-sistema-educativo/#comment-5150

6- Brandán Otero Otero respondeu o 4 de abril ao post Axúdanos a conseguir a túa escola ideal do grupo de Ensino S1D (comentario establecido mediante acordo). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/02/axudanos-a-conseguir-a-tua-escola-ideal/#comment-5188

7- David Sobrino Platas respondeu o 9 de abril ao post Axúdanos a conseguir a túa escola ideal do grupo de Ensino S1D (comentario establecido mediante acordo). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/02/axudanos-a-conseguir-a-tua-escola-ideal/#comment-5233

8- Brandán Otero Otero respondeu o 15 de abril ao post As novas tecnoloxías no ensino do grupo de Ensino S1D (comentario mediante acordo). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/08/32848/#comment-5270

9- Uxía Rial Brea respondeu o 23 de abril ao post Os móbiles nas aulas do grupo S1D (comentario mediante acordo). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/11/os-mobiles-nas-aulas/#comment-5390

10- Marta Ojea Gutiérrez respondeu o 24 de abril ao post A lingua no ensino. Trinta anos de luces e sombras do grupo S1D (comentario mediante acordo). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/04/a-lingua-no-ensino-trinta-anos-de-luces-e-sombras/#comment-5400

 

Comentarios realizados ao grupo S3C:

11- Román Varela Cores respondeu o 29 de marzo ao post Reformulando o concepto de mocidade do grupo de Mocidade S3C (comentario que non se estableceu mediante acordo). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/02/22/reformulando-o-concepto-de-mocidade/#comment-5127

12- David Sobrino Platas respondeu o 2 de abril ao post O desafío da precariedade na xuventude de Mocidade  S3C (comentario non establecido mediante acordo). Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/19/o-desafio-da-precariedade-na-xuventude/#comment-5157

 

Documento de acordo co grupo S1D

https://drive.google.com/file/d/1QrHf8s9Bzl-Kjw02iGutjHeAxggf4Tkp/view?usp=sharing

 

Material aportado por diálogo:

Primeira reunión:

https://drive.google.com/drive/folders/15Zo94_gKk81OjwuRFKll7-E3v_5ojHxc?usp=sharing

Segunda reunión:

https://drive.google.com/drive/folders/1pqAVVCPg8EdltMR3pD3F_LJOEAsyzvz2?usp=sharing

Terceira reunión:

https://drive.google.com/drive/folders/1Af9uVXN8hTlCuiTs6wIWXmWCVN6b-yDu?usp=sharing

 

Material aportado por difusión:

Instagram

Publicacións:

https://www.instagram.com/p/BuhE6pInsuO/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1bg4wdtl8sva0 (2 de marzo)

https://www.instagram.com/p/BuzA32On8N-/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=18gwspmbmsllz (9 de marzo)

https://www.instagram.com/p/BvFX6XanuEP/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ui0bky4fpqux (16 de marzo)

https://www.instagram.com/p/BvWvrhhnJYK/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=q71jzxicxkac (23 de marzo)

https://www.instagram.com/p/BvoyhlaHTDI/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1uf0w4wvi2j5s

(30 de marzo)

https://www.instagram.com/p/Bv7UW1-HR9W/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=8foh4atdd1pj (6 de abril)

https://www.instagram.com/p/BwNSfJ_nzx_/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=4hkm14nolbui (13 abril)

https://www.instagram.com/p/BwfIcgjHFr_/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=rvtz5zyca3c1 (20 de abril)

Historias:

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTUzNjAzNDQ3MjY1MzEw/?utm_source=ig_story_highlights_share&igshid=iz2lapjbgop3

(13 de abril)

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTUzNjAzNDQ3MjY1MzEw/?utm_source=ig_story_highlights_share&igshid=c9hzb504sitd

(13 de abril)

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTUzNjAzNDQ3MjY1MzEw/?utm_source=ig_story_highlights_share&igshid=tmyfy890zx66

(13 de abril)

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTUzNjAzNDQ3MjY1MzEw/?utm_source=ig_story_highlights_share&igshid=110uny5rydboq

(20 de abril)

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTUzNjAzNDQ3MjY1MzEw/?utm_source=ig_story_highlights_share&igshid=1d0ybdm2bz7w5

(20 de abril)

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTUzNjAzNDQ3MjY1MzEw/?utm_source=ig_story_highlights_share&igshid=7kx1uf2wfq63

(20 de abril)

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTUzNjAzNDQ3MjY1MzEw/?utm_source=ig_story_highlights_share&igshid=1u8fziqi3v8wt

(20 de abril)

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTUzNjAzNDQ3MjY1MzEw/?utm_source=ig_story_highlights_share&igshid=m7nysun4pq9f

(20 de abril)

 

Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2424250974568445&id=2413558708971005&__xts__%5B0%5D=68.ARBAXk6b9RRu7U5_6G90pl_E_2d6EDtTmYOdjJMi82U3KS7i41GHBjl5E39fQUCrSMDC2GQecQTGDngjnJWjxiQMclLAV4vhmNEa62bHoJCu5KBPNcK6iOHDtOR2AtXyfzWJ7VihIPYLO3G7wk0CkWBhfMJbyWBe5_Cjzbl5ChSYlu1mRChzjhncowQu3gbVXvXxbX67KJw7ZoYI-W0Jv4As0-_XQRy_7HdUXeoMIJ5_ryAybeegQB9mVaYdak33zu62ft_zto1wfMEF3cM6BSBtXF_rSsgd2AR9RMmyj8g_3ZTQirwrBE1nsay5G1QxwB_Usrvwq1LK_rRYF2-qRszGh4a3&__tn__=-R

(2 de marzo)

https://www.facebook.com/2413558708971005/photos/a.2429817750678434/2429817714011771/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA8ZTW_CQ6LXSNY1a9hOOS22isPGWyu3HyliwD-tfZqMJy-vkAhpKUdajlyrYCCZw984hnFKCEgSfja1Yju2VCPXxPgyIgGi9dDQaiIIsUyA5PM2CfQ70s3R4IOJSe2nmTRI17eAkmL47otX5oXPdPkbHUsgcrV65vVzvJIjQXhOut6yJFBTDRBhu7u1No9iymK18xvfu5eqcFsIoIfir8IoTU4yd1bVISC3HxfvYwiIuTUbM7jy9YkzUcqntxb61CuaT_bz_AvaFWYBE8i2EgZ5EjKMtuACTpJ68Cpp5xYXa0sBJm1QwGonN8jl41Ptj0tk1xTQtJxujVfK2hQbo0SRmXX&__tn__=-R

(9 de marzo)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2435275956799280&id=2413558708971005&__xts__%5B0%5D=68.ARCh52KeC4TjjjYmIg8O-xNb5ePW0P3Ry1XM12cvEgi440pq-eqGHgUj0rgyGkV1Q2c676NNwlxXv-aa-F4KHDLPiz4mfw3rcQlsrjHNQA5jcYenyCGvzlihfXnD0wW2brw9M-MyMOm7vSxVQgVuWW1q-Cwg93hp3p8aXIlv5SkbCFApf5uHmGFkNA1HQlUGov78hOvpdppzDLxgzTvveSbsxyU6DFWk4DF5TYJq1fSFkV8ca10DzVwGaUHhIV4M_iCToDbSkUcaa5XsbH9GfSmMldR8caN80FjXwzsbQt_QHdFfVGB_ukyPJ-qPNEMq3p4BN5_Zy2KH41bVJVgmdGdMEQPK&__tn__=-R

(16 de marzo)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2440554966271379&id=2413558708971005&__xts__%5B0%5D=68.ARAuPJQ2O734x1Dh4xFfdWnmYCQkAnZE154noofKUpDW8eRfxqtQu4T6HWE4xUtg3tOxvwZ2I592hxRCJqRS8bDi9dHgsiWJ9mFQ-fjXuEqhuBo7trL20z4D7IT31oEYA4x5BjE9l4I7IVucX_BTM304ZnOVd8sHClW5bOAAjkcUSr_mAeJC_FJvKMTgDtwkHpJgrr9vIDjiMUnjFFemZ6TFo53XSulDVaC1k24xJG23yZxMO7D3l0M_kfVYwiqyQwl-_ZXKFW9GirjtdYVtX3kygLDTtwgdbY6kD_BsBrgPJU9eex7QmaDz6p8ADjic_2d-ctzYjJIFSAo-je9VdMiP9i58rCaqbezQZ3_TClJuJoRCWDxmLR5r5hEN6Zgb41z2jeKV4h2-tjyokUxld4vpSETT_f56pUbEUZD2YQQrDcqCtcQ&__tn__=-R

(23 de marzo)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2445963869063822&id=2413558708971005&__xts__%5B0%5D=68.ARAVoYt24AQpbXJuf7EbwfnxdVwG0O1jdq7JHKOzHzZTIOXQ6ctJPdf5XTzGYk7VqGJJgD0sdP7HAcdt9CldOE3y_uWGPMIXu62IypjO23wSOLA1IeDizuK6uh7EzZSHb0W0cqRjPm4-cuylmr5tspzaAdNY1vJJCN-QXaZunEeLQa46PZ7ANNCBusFlXEhhIvuM4K7mh3cPxsax6cu41i8g9rDeOjpYVOKzd4SlkaS6xmd9mNg9bcrsmXUOFkLP0gtJ02iJ6xITnFAwo-SUz2IHIGC9eht324Aqsl0X4B5-0Ah2nTaXXCqinulAFsqQFbyMqyZWPJXrfBi8E4-HeyOvtVu3027p7I5U_Y1Vf1j4XtUjIY4Yi0qlOomYv6HH_JBYAstM32mzMYUhxHtonK-hqvXPJlUh1dsax1niq6GpRq23ZpA&__tn__=-R

(30 de marzo)

https://www.facebook.com/2413558708971005/photos/a.2429817750678434/2451944868465722/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBhoGUCGTqXrlwcHcyg2tOwuKHSiblz5T_P5wZ9FotycuR0b5ma6a-7sEhsBdmMOSjjtL_2n1a527WLOkxCoG44R3ERKsT07DKHUtF-IXQjT_2pXN56TUQtyUDGU_D9Nxls5yy_YqffyNDS4A1vbxX-fDy9F-IcJw5BFMNmzjr60aoAwAWsivQFhxekVqEVookCmiKH1HvE9P39cfGhu3shZyysP_Tmg3q-ByxNUrXjQ9Jj5-WPFqAoOGQXbEs2IkfehaNjzoZqPDGp5OV3d_pENOcV-8pk3jzgX1qxHrmP71qEyciQOnNycSeJn4aHBEj7ZWiLyX1NEyg6kQvWur64cfY9&__tn__=-R

(6 de abril)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2457832427876966&id=2413558708971005&__xts__%5B0%5D=68.ARCJtwoWcHjPEDqV20_xTqRIVsZ3IQC-WUt-L4NqcoIlJimcOXm68MaQ0EdkoA1g2bOGJFSQPO_KaSuhHReaNgQwJOlHRnWdXQWFK5AjAKD5B2t5MUs1jFM5APDf3jdvp5F6dHCVIYzHpJQ3rMScClXEM-s9qCiZwKE6r-myoQbRnwwSIWbLcr8NgizAMEM45ghCMVSApfdlAFO1vBq7o3cpxMIYA83uhNtIa-LlRWFH26lhMQB3hi1MdxzKiSlYJiF1WNbAjcenHRHPDhD8mV2qBMXqMEyBqQSFN-jVMZTRjtm6r_JyeCsBhuLOK2hp53RizCtOA6bfabHQGpz2eFCMlhcG&__tn__=-R

(13 de abril)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2463551713971704&id=2413558708971005&__xts__%5B0%5D=68.ARCqndo2Kbr2fFlz1e95C8adLgIho4ohc3bZQtZVid72Nh7bpUXjhXaAx8mHolfDoUtdAqcJ3-2WRSoUdmIm8WCz7VlAZLLUBf9e_X_sVp9jPETEnHl83wooBQ4CNHzLlc-rI4JZ9dAaDGYhqw9YgC9rwLY_G2b8qHiBSJmPNzj2g3Ma70V8teJdhoDYScixSK_rn6lTYVFX9dO1J7l6gu43ELDp264ivFmnLl-hnfW3F5p9OFGowjzurdCvjDlQC6MF_jBqur3q_qcH9gIAnmsIvg8u7OSrROrH9bS3ua7Cxtnc4VnPXS9Q-h3J88IOIn-ieOgksaWHZ-fE5DcquTFlCSh5&__tn__=-R

(20 de abril)

 

Twitter

https://twitter.com/Obs_Cidadan/status/1104440094944083969?s=19

(9 de marzo)

https://twitter.com/Obs_Cidadan/status/1107031011752398855?s=19

(16 de marzo)

https://twitter.com/Obs_Cidadan/status/1109467616123518978?s=19

(23 de marzo)

https://twitter.com/Obs_Cidadan/status/1112005981498761217?s=19

(30 de marzo)

https://twitter.com/Obs_Cidadan/status/1114617290253905921?s=19

(6 de abril)

https://twitter.com/Obs_Cidadan/status/1117161081909186560?s=19

(13 de abril)

https://twitter.com/Obs_Cidadan/status/1119651910875791362?s=19

(20 de abril)

Avisos por whatsapp por parte do encargado de difusión da publicación dos posts. Enlace: https://drive.google.com/file/d/17Tx2rnYvYpg63gMVXt-dt7O72C_1FVPQ/view?usp=sharing

 

Material aportado por acción:

Vídeo acción S3B (26 de abril de 2019):

https://youtu.be/ugmnISwWm0k

Vídeo retribución S3B (26 de abril de 2019):

https://youtu.be/umQM5WWqVh4

Material empregado polo membro de acción:

https://drive.google.com/file/d/1WET4ZasroxbhVHujQIZIyujY03aeme5F/view?usp=sharing

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.