Ficha S1C Comunicación e Desenvolvemento

Presentación

Boas! Somos, de esquerda a dereita, Ainoa Álvarez Moreno (coordinadora do grupo e responsable do deseño), Carla Conde Román (responsable de axenda e arquivos), Jose Manuel Diego Ferreira (encargado da difusión), Inés Abelenda Cambón (responsable de acción e diálogo) e Paula Couto García (encargada da edición). O noso propósito é dar a coñecer a labor das ONGDs, unha rama específica das organizacións sen ánimo de lucro, no entorno de Santiago de Compostela.

POST

O Terceiro Sector ou sector voluntario engloba todas aquelas actividades orientadas cara a mellora das calidades de vida e que desenvolven diferentes factores sociais -organizacións voluntarias de carácter privado-. Dentro de este atópanse as ONGDs, organizacións sen ánimo de lucro que buscan impulsar medidas e accións para que os países empobrecidos lideren os seus propios procesos de desenvolvemento co fin de mellorar as súas condicións de vida, fortalecendo as súas capacidades e opcións. O seu obxectivo final é que todas as persoas arredor do mundo teñan as mesmas oportunidades.

O noso grupo vai abordar o tema dende o tratamento que fan os medios deste tipo de ONGs, falando con diferentes persoas expertas na materia e aportando documentación variada. Realizaremos unha análise do método de actuación que teñen estas organizacións: financiamento, transparencia, ámbito de acción… coa fin de arroxar unha visión global da realidade á que se enfrontan.

Os termos claves do proxecto son: Comunicación, transparencia, ONG, ONGD, terceiro sector, cultura da sustentabilidade, mass media, persuasión, concienciación, traballo social.

 

As ONGDs: unhas grandes descoñecidas

O grupo encargado de Comunicación e Desenvolvemento (S1C) imos centrarnos nas ONGDs. Para isto imos desenvolver diferentes puntos ao longo das reunións programadas co círculo, en primeiro lugar o seu papel na sociedade actual e as tarefas que desenvolven. Buscamos indagar no tratamento destas organizacións nos medios e facer unha pequena análise das súas estratexias de comunicación. Un dos aspectos importantes a tratar e a súa financiación, moi ligada a concienciación, transparencia e implicación da cidadanía nas problemáticas que afrontan as ONGDs. Ademais de todos estes obxectivos queremos estudar a relación do noso tema co terceiro sector e a súa relevancia no panorama actual.

Dentro do noso círculo contaremos con representantes de distintas ONGDs, con eles analizaremos o noso tema dende o seu testemuño, unha visión clara e directa da problemática que as rodea e a forma máis directa de coñecer o que son e o que levan a cabo. En segundo lugar expertos en publicidade e marketing que nos aportarán información en relación as estratexias levadas a cabo polas organizacións, os plans que levan a cabo e o tratamento das persoas como reclamo en moitos deles. Por último integrantes do mundo da comunicación cos que reflexionar sobre o tratamento nos medios das ONGDs.

Glosario

 

  • Comunicación. “A comunicación é un proceso de interacción social de carácter verbal ou no verbal, con intencionalidade de transmisión e que pode influír, con ou sen intención, no comportamento das persoas que están na cobertura de devandita emisión” Hernández y Garay (2005). “A comunicación para o desenvolvemento é a integración da comunicación estratéxica nestes proxectos. A comunicación estratéxica é unha ferramenta eficaz que pode contribuír a lograr obxectivos e a sostibilidade dos resultados”. O Banco Mundial (2006)

 

 

  • ONG. “Organizacións privadas adicadas a aliviar la sufrimentos, promover os intereses das persoas pobres, protexer o medio ambiente, prover servizos sociais fundamentais ou fomentar o desenvolvemento comunitario” O Banco Mundial (2002). Así mesmo, as ONGs son “organizacións fundadas e gobernadas por un grupo de cidadáns cun declarado propósito filantrópico, e sostida por contribución individuais privadas” Boni e Ferrero (1998)
  • ONGD. “Organizacións privadas sen ánimo de lucro que poden organizarse a nivel local, nacional ou internacional, e que teñen como fin u obxecto expreso a realización de actividades relacionadas cos principios e obxectivos da cooperación internacional para o desenvolvemento.” AECID. As ONGDs son “conxuntos de voluntarios que se organizan para traballar pola cooperación ao desenvolvemento” Ortega (1994).
  • Transparencia. “Práctica de colocar a información na “vitrina pública” para que aqueles interesados poidan revisala, analizala e, no seu caso, usala como mecanismo para sancionar no caso de que haxa anomalías no seu interior” Ugalde (2002). Segundo Rodolfo Vergara (2005), “a transparencia pode definirse como o compromiso das organizacións gobernamentais de dar a coñecer ao público que o solicite, a información existente sobre un asunto”.

 

  • Terceiro Sector. “Conxunto de entidades non pertencentes ao sector público que, con funcionamento e xestión democráticos e igualdade de dereitos e deberes dos socios, practican un réxime especial de propiedade e distribución das ganancias, empregando os excedentes de exercicio para o crecemento da entidade e a mellora dos servizos aos socios e á sociedade” CNLAMCA (1982). O Terceiro Sector “está composto por organizacións non lucrativas e independentes do Estado cuxo obxectivo é axudar ao desenvolvemento das comunidades menos favorecidas. Esta labor de axuda baséase na sensibilización da poboación e a posta en marcha de proxectos de cooperación” Martínez Sánchez (1998). “É aquel sector composto por institucións sen ánimo de lucro que se guían por valores distintos á rendibilidade económica e o beneficio” Vidal Climent (2005).

 

Proposta completa

Posts de análise:

1 – ÁLVAREZ MORENO E CONDE ROMÁN (27 de febreiro de 2019). Mergullándonos nas ONGDs. Observatorio cidadán de comunicación.
2 – DIEGO FERREIRA (6 de marzo de 2019). As ONGDs tamén viven da súa imaxe. Observatorio cidadán de comunicación.
3 – ABELENDA CAMBÓN E COUTO GARCÍA (15 de marzo de 2019). As profundidades do voluntariado. Observatorio cidadán de comunicación.
4 – ÁLVAREZ MORENO, CONDE ROMÁN E DIEGO FERREIRA (3 de abril de 2019). A profesionalización e os seus niveis nas ONGDs. Observatorio cidadán de comunicación.
5 – ABELENDA CAMBÓN E COUTO GARCÍA (11 de abril de 2019). O futuro das ONGDs. Observatorio cidadán de comunicación.

Comentarios recibidos en cada post:

1 – ÁLVAREZ MORENO E CONDE ROMÁN (27 de febreiro de 2019). Mergullándonos nas ONGDs. Observatorio cidadán de comunicación.

CARDALDA GONZÁLEZ (26 de marzo): https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/02/27/mergullandonos-nas-ongds/comment-page-1/#comment-5107

COSTA MANTEIGA (24 de abril): https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/02/27/mergullandonos-nas-ongds/comment-page-1/#comment-5405

2 – DIEGO FERREIRA (6 de marzo de 2019). As ONGDs tamén viven da súa imaxe. Observatorio cidadán de comunicación.

GARCÍA GARCÍA (12 de marzo): https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/06/as-ongds-tamen-viven-da-sua-imaxe/comment-page-1/#comment-5014
GARCÍA GARCÍA (19 de abril): https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/06/as-ongds-tamen-viven-da-sua-imaxe/comment-page-1/#comment-5302

3 – ABELENDA CAMBÓN E COUTO GARCÍA (15 de marzo de 2019). As profundidades do voluntariado. Observatorio cidadán de comunicación.

CONDE CAMPOS (19 de marzo): https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/15/as-profundidades-do-voluntariado/comment-page-1/#comment-5046
FERNÁNDEZ COUSO (24 de abril): https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/15/as-profundidades-do-voluntariado/comment-page-1/#comment-5321

4 – ÁLVAREZ MORENO, CONDE ROMÁN E DIEGO FERREIRA (3 de abril de 2019). A profesionalización e os seus niveis nas ONGDs. Observatorio cidadán de comunicación.

FERREIRA BOQUETE (11 de abril): https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/03/a-participacion-activa-nas-ongds/comment-page-1/#comment-5247
BARROS BLANCO (24 de abril): https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/03/a-participacion-activa-nas-ongds/comment-page-1/#comment-5472

5 – ABELENDA CAMBÓN E COUTO GARCÍA (11 de abril de 2019). O futuro das ONGDs. Observatorio cidadán de comunicación.

GARCÍA GARCÍA (18 de abril): https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/11/o-futuro-das-ongds/comment-page-1/#comment-5287
LORENZO LUCAS (25 de abril): https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/11/o-futuro-das-ongds/comment-page-1/#comment-5503

Post de acción e retribución

Post de acción:

ABELENDA CAMBÓN (18 de abril de 2019). Exposición fotográfica: “Máis aló das nosas fronteiras”. Observatorio cidadán de comunicación.
Post de retribución:

ABELENDA CAMBÓN (23 de abril de 2019). A opinión dos nosos colaboradores. Observatorio cidadán de comunicación.

Comentarios realizados polo grupo (S1C).

Os comentarios do noso grupo (S1C) ían dirixidos aos grupos S1B e S2A.
Carla Conde, responsable de axenda, elaborou un comentario para o post “Desafeccións e novas costumes” do grupo S1B (Precariedade no xornalismo). Data: 19 de marzo. Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/15/desafeccions-e-novas-costumes/comment-page-1/#comment-5053
Carla Conde, responsable de axenda, elaborou unha resposta para o comentario de Samuel Cardalda González no post “Mergullándonos nas ONGDs” do grupo S1C (Comunicación e desenvolvemento). Data: 16 de abril. Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/02/27/mergullandonos-nas-ongds/comment-page-1/#comment-5272
Carla Conde, responsable de axenda, elaborou unha resposta para o comentario de Jose Barros Blanco no pos “A profesionalización e os seus niveis nas ONGDs” do grupo S1C (comunicación e desenvolvemento). Data: 25 de abril. Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/03/a-participacion-activa-nas-ongds/comment-page-1/#comment-5484
Inés Abelenda, responsable de Diálogo e Acción, elaborou un comentario no post “É posible un cambio de modelo dos medios?” do grupo S1B (Precariedade no xornalismo) Data: 25 de abril. Enlace ó comentario: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/09/e-posible-un-cambio-de-modelo-dos-medios/comment-page-1/#comment-5507
Inés Abelenda, responsable de Diálogo e Acción, elaborou un comentario no post “Xornalismo: emprego ou vocación?” do grupo S1B (Precariedade no xornalismo) Data: 19 de marzo. Enlace ó comentario: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/10/xornalismo-emprego-ou-vocacion/comment-page-1/#comment-5038
Inés Abelenda, responsable de Diálogo e Acción, elaborou unha resposta para o comentario de Carmen García no post “O futuro das ONGDs” do grupo S1C (Comunicación e Desenvolvemento) Data: 24 de abril. Enlace ó comentario: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/11/o-futuro-das-ongds/comment-page-1/#comment-5402
Inés Abelenda, responsable de Diálogo e Acción, elaborou unha resposta para o comentario de Nerea Fernández no post “As profundidades do voluntariado” do grupo S1C (Comunicación e Desenvolvemento). Data: 23 de abril. Enlace ó comentario: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/15/as-profundidades-do-voluntariado/comment-page-1/#comment-5378
Jose Manuel Diego, responsable de difusión, elaborou un comentario para o post “A importancia de implicar á comunidade” do grupo S2A (Medios comunitarios, populares e alternativos). Data: 19 de marzo. Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/09/a-importancia-de-implicar-a-comunidade/comment-page-1/#comment-5042

Jose Manuel Diego, responsable de difusión, elaborou unha resposta para o comentario de Carmen García no post “As ONGDs tamén viven da súa imaxe” do grupo S1C (Comunicación e desenvolvemento) . Data: 7 de abril. Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/06/as-ongds-tamen-viven-da-sua-imaxe/comment-page-1/#comment-5212

Jose Manuel Diego, responsable de difusión, elaborou unha resposta para o comentario de Manuel Lorenzo no post “A importancia de implicar á comunidade” do grupo S2A (Medios comunitarios, populares e alternativos). Data: 24 de abril.Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/09/a-importancia-de-implicar-a-comunidade/?c=5042#comment-5042

Jose Manuel Diego, responsable de difusión, elaborou unha resposta para o comentario de Carmen García no post “As ONGDs tamén viven da súa imaxe” do grupo S1C (Comunicación e desenvolvemento). Data: 24 de abril. Enlace:  https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/06/as-ongds-tamen-viven-da-sua-imaxe/comment-page-1/#comment-5462

Ainoa Álvarez Moreno, responsable de coordinación e deseño, elaborou un comentario de resposta para o post “Mergullándonos nas ONGDs” do grupo S1C: Comunicación e desenvolvemento. O comentario realizouse o 24 de abril de 2019. Link ao comentario: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/02/27/mergullandonos-nas-ongds/comment-page-1/#comment-5441
Ainoa Álvarez Moreno, responsable de coordinación e deseño, elaborou un comentario de resposta para o post “A profesionalización e os seus niveis nas ONGDs” do grupo S1C: Comunicación e desenvolvemento. O comentario realizouse o 23 de abril de 2019. Link ao comentario: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/03/a-participacion-activa-nas-ongds/comment-page-1/#comment-5371
Ainoa Álvarez Moreno, responsable de coordinación e deseño, elaborou un comentario para o post “Conciencia do negativo” do grupo S1B: Precariedade no xornalismo. O comentario realizouse o 24 de abril de 2019. Link ao comentario: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/01/conciencia-do-negativo/comment-page-1/#comment-5413
Ainoa Álvarez Moreno, responsable de coordinación e deseño, elaborou un comentario para o post “Facer fronte aos gastos nun medio comunitario” do grupo S2A: Medios comunitarios, populares e alternativos. O comentario realizouse o 20 de marzo de 2019. Link ao comentario: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/12/facer-fronte-aos-gastos-nun-medio-comunitario/comment-page-1/#comment-5396
Ainoa Álvarez Moreno, responsable de coordinación e deseño, elaborou un comentario para o post “A participación, o sustento da comunicación comunitaria” do grupo S2A: Medios comunitarios, populares e alternativos. O comentario realizouse o 23 de abril de 2019. Link ao comentario: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/15/trashed-47/comment-page-1/#comment-5375

Paula Couto, responsable de edición, elaborou unha resposta para o comentario de Eva Fuentes no post “Crise económica e precariedade no xornalismo:camiños paralelos?” do grupo S1B (Precariedade no xornalismo). Data: 18 de marzo. Enlace: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/02/27/crise-economica-e-precariedade-no-xornalismo-caminos-paralelos/comment-page-1/#comment-5034
Paula Couto, responsable de edición, elaborou unha resposta para o comentario de Sergio Conde no post “As profundidades do voluntariado” do grupo S1C (Comunicación e Desenvolvemento). Data: 5 de abril. Enlace ao comentario: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/03/15/as-profundidades-do-voluntariado/comment-page-1/#comment-5200
Paula Couto, responsable de edición, elaborou unha resposta para o comentario de Josep Lorenzo no post “O futuro das ONGDs” do grupo S1C (Comunicación e Desenvolvemento). Data: 25 de abril. Enlace ao comentario: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/04/11/o-futuro-das-ongds/comment-page-1/#comment-5509
Paula Couto, responsable de edición, elaborou un comentario no post “Crise económica e precariedade no xornalismo: camiños paralelos?” do grupo S1B (Precariedade no Xornalismo). Data: 18 de marzo. Enlace ao comentario: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/02/27/crise-economica-e-precariedade-no-xornalismo-caminos-paralelos/comment-page-1/#comment-5034
Paula Couto, responsable de edición, elaborou unha resposta para o comentario de Pedro Costa no post “Crise económica e precariedade no xornalismo: camiños paralelos?” do grupo S1B (Precariedade no Xornalismo). Data: 24 de abril. Enlace ao comentario: https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2019/02/27/crise-economica-e-precariedade-no-xornalismo-caminos-paralelos/comment-page-1/#comment-5464

Acordo de comentarios con S1B e S2A.

Documento co acordo: https://docs.google.com/document/d/1cPXojdCC8_HPV-_rw7bYNVmMh4YXJXNjK4lHV6X5f3k/edit

Material aportado por acción.

Todo o material de acción:

https://drive.google.com/open?id=1y-2lHdMIt61JjVB69sUo211_moek8pE2

Material aportado por diálogo.

Primeiro círculo: https://docs.google.com/document/d/1Nvg9jiWMxR2NFc9lv48G3TJSp66VZxSteu7WGwKmZHk/edit

Segundo círculo: https://docs.google.com/document/d/19R1SRpMQ8HnEljREtolJ39uYc6fhSfFeBwBBKn2l8LM/edit

Terceiro círculo: https://docs.google.com/document/d/1jJfcz4QCvT7qSdr0r_XIM1iyOmlPkw697vYHPCzkzpk/edit

Material aportado por difusión.

Documento: https://drive.google.com/open?id=1sNQ19lnQTksEr0DYvH6U09j85hnAS3-8

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.