Afondando no sistema educativo

S1D

Libraría Lila de Lilith

A segunda reunión do círculo tamén tocou a situación na que se atopan os docentes ao teren que cumprir coas directrices do sistema educativo. Así, xurdiron debates sobre a liberdade da que dispoñen para innovar fronte as metas que deben acadar seguindo o currículum, e sobre se os mestres deben dedicar parte do seu tempo libre a continuar a súa formación (Galicia Press, 15-03-2019). Seguir lendo “Afondando no sistema educativo”

Desprotexidos no mercado laboral

RIVADULLA LLERAFO E SOUTULLO DOMÍNGUEZ

Confederación ANPAS Galegas

Na actualidade os medios de comunicación non lle confiren a todas as noticias a mesma importancia. Réxense a partir da denominada axenda setting, o que lles permite establecer xerarquicamente os temas máis relevantes e dos que en consecuencia, falará a sociedade. En boca de Donald Shaw, teórico do concepto xunto con Maxwell McCombs (1987): “A xente tende a incluír ou a excluír dos seus propios coñecementos o que os medios inclúen ou exclúen do seu propio contido”.

Seguir lendo “Desprotexidos no mercado laboral”

O dano invisible dos estereotipos

BLANCO PRADA

Facultade de Dereito da USC

Estereotipo, termo de orixe grega composto por dúas palabras: “sólido” e “impresión ou molde”. Que impresións seguen vixentes sobre o colectivo LGTBI na actualidade? Preguntámoslle á mocidade sobre estos prexuízos. Moitas respostas rezaban “están enfermos”, outras, “son antinaturais”. Seguir lendo “O dano invisible dos estereotipos”