5. Igualdade de xénero

A igualdade entre os xéneros non só é un dereito humano fundamental, senon a base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero e sostible.  Si facilitamos a igualdade ás mulleresnenas no acceso á educación, á atención médica, a un traballo decente, e unha representación nos procesos de adopción de decisións políticas e económicas, estaremos a impulsar as economías sostibles e as sociedades e a humanidade no seu conxunto beneficiaranse ao mesmo tempo.

Establecer novos marcos legais sobre a igualdade das mulleres no lugar de traballo e a erradicación das prácticas nocivas sobre as mulleres é crucial para acabar coa discriminación baseada no xénero.

 

Máis información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/