8. Traballo decente e crecemento económico

A continua falta de oportunidades de traballo decente, a insuficiente inversión e o baixo consumo producen unha erosión do contrato social básico subxacente nas sociedades democráticas: o dereito de todos a compartir o progreso. A creación de empregos de calidade é un dos grandes desafíos de tódalas economías do mundo. Ademáis, a disminución da productividade laboral e o aumento das taxas de desemprego inflúen negativamente no nivel de vida e os salarios. Para conseguir o desenvolvemento económico sostible, as sociedades deberán crear as condicións necesarias para que as persoas accedan a empregos de calidade, estimulando a economía sen danar o medio ambiente.

 

Máis información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/