Manuais e guías de estilo

Manuais de boas prácticas, guías de estilo e suxerencias para os e as profesionais dos medios

-Caderno I do Proxecto CIDEC: cara unha comunicación non excluínte, do grupo CIDACOM da USC (formato pdf)

Caderno II do Proxecto CIDEC: das representacións ás participacións. Artigo publicado na Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo nº3.

Como informar de colectivos en risco de exclusión? (colectivos migrantes, persoas con discapacidade, comunidade xitana), guía elaborada pola Rede Galega contra a Pobreza e Agareso (formato pdf)

Guía de estilo sobre o tratamento da discapacidade, do Real Patronato de Discapacidad  (formato pdf)

Guía de estilo para periodistas ‘Mira a las personas sin hogar‘, da Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN-Madrid) (formato pdf)

Guía de estilo para periodistas sobre personas mayores, da Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN-Madrid) (formato pdf)

Periodismo sobre conflictos políticos y territoriales. Consideraciones y sugerencias para el tratamiento profesional, elaborado dende a Universitat Rovira i Virgili (en formato pdf)

Tratamento da discapacidade nos medios de comunicación, elaborada polo Comité de entidades representantes de persoas con discapacidade de Gallicia (CERMI) (en formato pdf)

Claves para unha información non sexista. Álvarez Pousa, Luis, e Puñal, Belén (coord.). Santiago, Atlántica, 2010 (formato libro)

Recomendacións sobre Comunicación e Xénero. Suxerencias extraídas do Foro de Comunicación e Xénero do Observatorio de Medios, e publicadas na web do Colexio de Xornalistas de Galicia (formato web).

Recomendacións de Comunicación e Xuventude. Suxerencias extraídas do Foro de Comunicación e Xuventude do Observatorio de Medios, e publicadas na web do Colexio de Xornalistas de Galicia (formato web)

Advertisements