Apuntamentos

Comunicación

Comunicación Interpersoal 1

Comunicación Interpersoal 2

Comunicacion Interpersoal 2b

Redes sociais humanas

Comunicación Comunitaria 1

Comunicación Comunitaria 2 – Comunidade

Comunicación Comunitaria 3 – Medios Comunitarios

Observatorio 1

Observatorio 2

Técnicas

Para ampliar o marco conceptual de coñecemento, cómpre ver a páxina de lecturas ( Dentro de materiais ).

Axenda Setting e Framing