APOIO DAS AUTORIDADES

A loita contra a fame gáñase coa unión de múltiples ferramentas. Hai que facer fincapé en todos os factores determinantes, desta maneira pódese obter un mellor resultado. A axuda que aportan as cociñas económicas, os bancos de alimentos, as asociacións como Cruz Vermella… son piares fundamentais para a esperanza de moitas persoas e as súas familias.  A raíz do xurdimento destes grupos de voluntariado, poden … Seguir lendo APOIO DAS AUTORIDADES

GRUPO DE APOIO MUTUO DE A CORUÑA (GAM)

Un pequeno espazo onde xuntos se conseguen grandes resultados A pandemia de Covid-19 xerou situacións de extrema necesidade que non afectaron a todo o mundo por igual. As persoas con ingresos baixos, en risco de exclusión social ou mesmo as persoas maiores e dependentes sufriron unha dobre crise: a sanitaria e a económica. Para dar contexto a todas estas situacións contamos coa participación de Diego … Seguir lendo GRUPO DE APOIO MUTUO DE A CORUÑA (GAM)

BANCO DE ALIMENTOS

Cada proxecto precisa un plan de traballo A situación de fame, xunto coas demais necesidades que poden estar vivindo as familias e os grupos sociais de escasos recursos, repercute de forma claramente negativa no desenvolvemento individual de cada persoa dentro da sociedade. O que se viviu durante os comezos de 2020 ata agora, debido á pandemia, puxo nun maior grao de evidencia que existen incontables … Seguir lendo BANCO DE ALIMENTOS

Cociñas Económicas

S3E Preservación de medios e consumo A colaboración de asociacións solidarias é un dos piares fundamentais para as esperanzas de moitas persoas que, practicamente de forma diaria, se ven sen recursos dos que poder valerse. Dende o noso grupo de traballo quixemos falar directamente con algunha destas organizacións, co obxectivo de coñecer dende dentro como afectou a pandemia a súa forma de traballo, neste caso … Seguir lendo Cociñas Económicas

Óscar Rodil: “Ao empresario non lle interesa baixar os prezos, prefire en moitas ocasións tirar os produtos…”

Falamos con Óscar Rodil, doutor en Ciencias económicas e profesor do Grao en Economía na Universidade de Santiago de Compostela. A sobreprodución, como concepto económico, pódese definir como o nivel de produción que está por enriba da demanda de bens e servizos que require o mercado. Este fenómeno está motivado polas propias dinámicas do sistema capitalista, descoordinado dende o punto de vista empresarial xa que … Seguir lendo Óscar Rodil: “Ao empresario non lle interesa baixar os prezos, prefire en moitas ocasións tirar os produtos…”

Fame Cero

Universidade de Santiago de Compostela Facultade de Xornalismo  Comunicación Interpersoal e Comunitaria  ODS O noso grupo de traballo está formado por: Raúl Villamarín (Edición), Daniel Pereira (Coordinación e difusión), Diego Real (Edición) e Carlos Ramírez (Actividades).  O noso interese ao traballar co ODS Fame Cero, centrado nesta ocasión na área de Galicia, baséase en analizar as consecuencias que deixa o impacto do virus Covid-19, non … Seguir lendo Fame Cero