BIBLIOTECA AUDIOVISUAL CIC 15/16

Espazo creado polo GAB S3D adicado a recolección de tódolos arquivos audiovisuais creados polos diferentes grupos de traballo no exercicio da súa actividade, e así conseguir unha maior accesibilidade aos mesmos.

SEMINARIO 1:

S1A.- Enfermidades mentais

 • Fotos da visita coa Asociación Itínera ao antigo cemiterio do hospital psiquiátrico de Conxo. Os membros da asociación e os usuarios realizaron unha enorme labor de restauración, coidado e posta en labor do lugar.

 • Audio da primeira reunión co círculo de lectura crítica. 

 • Audio da segunda reunión co círculo de lectura crítica. 

 • Fotografía dun calendario solidario considerado de interese polo GT. 

S1C.- Accesibilidade en Santiago

 • Audios primeiro círculo de lectura crítica. 

 • Audios segundo círculo de lectura crítica. 

S1E.- Criminalización xuvenil

 • Audio da primeira reunión do círculo de lectura crítica no que podemos escoitar a José Manuel Oreiro, Iris Rois, Zoraida Jiménez e Miguel Gayoso. 

SEMINARIO 2

S2A.- Profesión periodística

 • Audio do primeiro círculo de lectura crítica. 

 • Fotografías tomadas durante a primeira reunión do círculo de lectura crítica (16 de marzo) nas que podemos ver a Belén Regueira, Susana Recouso e Carlos Roma

 • Audio da segunda reunión co círculo de lectura crítica realizada o 11 de abril. 

 • Fotografías tomadas durante a segunda primeira reunión do círculo de lectura crítica (11 de abril) nas que podemos ver a Daniel Salgado, Lara Salgado e David Lombao. 

 • Fotografías tomadas durante a terceira primeira reunión do círculo de lectura crítica (22 de abril) nas que podemos ver a Purificación Carballo, Santiago García e Rosa González.

S2B.- Mocidade

 • Vídeo do primeiro círculo de lectura crítica no que se trata, principalmente, o tratamento da transexualidade nos medios de comunicación. 
 • Vídeo do segundo círculo de lectura crítica no que se trata, entre outros temas, a homosexualidade en relación ao deporte. 

S2C.- Persoas maiores

 • Fotografías tomadas durante o primeiro círculo de lectura. 

 • Audios do primeiro círculo de lectura. 

S2D.- Precariedade e pobreza

 • Audio da primeira reunión co círculo de lectura, 17 de marzo de 2016, no que participaron todos os membros do mesmo (afectados: Manuel Aurelio e Jesús, Centro Vieiro: Marta, acompañante social: Beatriz, voluntario Banco de Alimentos e Fundación San Vicente e Manuela: membro dun sindicato e experta en defensa dos dereitos dos cidadáns contra a precariedade). 

 • Fotografías tomadas durante a primeira reunión co círculo de lectura crítico (17 de marzo de 2016). 

 • Audio da segunda reunión co círculo de lectura, o 12 de abril de 2016, no que participou Manuela Caneda (experta en precariedade laboral) e dous membros do sindicato CIG.

 • Fotografías tomadas durante a segunda reunión co círculo de lectura crítico (12 de abril de 2016).

SEMINARIO 3:

S3A.- Discapacidade auditiva

 • Vídeo da primeira reunión co círculo de lectura crítica no que participan Andrés (Asociación de Xordos de Santiago de Compostela), José (hipoacúsico), Noemí e Maite (intérpretes). 

 • Fotografía dos compoñentes do círculo de lectura crítica tomada durante a primeira reunión. 

 • Audio da segunda reunión co círculo de lectura crítica o 13 de abril de 2016 no que interviñeron Maite (intérprete), Andrés Caamaño, Cristina Páramos, José Antonio Estévez, Iván Vázquez e Jaime Fernández. 

 • Audio da terceira reunión co círculo de lectura crítica o 19 de Abril de 2016, no que novamente interviñeron os seus compoñentes Maite (intérprete), Andrés Caamaño, Cristina Páramos, José Antonio Estévez, Iván Vázquez e Jaime Fernández. 

 • Fotografía tomada o 19 de abril na que aparecen Andrés Caamaño e o grupo S3A (Lola Antía Reino Gorín, José Carlos Riando Cortizo, Icía Rodríguez Arias, Lucía Rodríguez Obregón, Susana Villar Manso e Mikaela Viqueira Giovachini).

S3B.- Migración

 • Audios da primeira reunión do círculo de lectura crítica. 

 • Fotografía tomada durante a reunión do primeiro círculo de lectura crítica na que podemos ver aos seus integrantes e a algúns dos membros do grupo de traballo. 

 • Audio do segundo círculo de lectura crítica. 

 • Fotografía tomada durante a reunión do segundo círculo de lectura crítica. 

Advertisements