Círculos de aprendizaxe

Os círculos de aprendizaxe tratan os seguintes temas, que son:

  1. Enfermidades mentais
  2. Prostitución.
  3. Accesibilidade en Santiago.
  4. Profesión periodística.
  5. Mocidade.
  6. Persoas maiores.
  7. Precariedade e pobreza.
  8. Discapacidade auditiva.
  9. Migración.
  10. Criminalización xuvenil.

O observatorio está formado polos grupos de GBO e GBA.

O GBO encárganse da coordinación do blog , e está formado por:

Álvarez González, Alejandro. Coordinador do grupo de traballo S1C e do grupo de apoio S1D

Bastón Piñeiro, Mauro. Coordinador dos grupos de traballo S1A e S1E.

Carro Grela, Ángel. Coordinador do grupo de traballo S1B e dos círculos de lectura crítica.

Gil Cordido, Sara. Coordinadora dos grupos de traballo S2B e S2D.

Grela Ojea, Yago. Coordinador dos grupos de traballo S2A, S2C, e coordinador xeral.

Precedo Blanco, Ángela. Coordinadora do grupo de traballo S3A e do grupo de apoio S3E.

Rodríguez Villar, Pedro. Coordinador do grupo de traballo S3B e enlace cos círculos de lectura crítica.

Vázquez Fernández, Daniel. Coordinador dos grupos de apoio ao blog S3C e S3D.

En canto aos GBA, as súas funcións son principalmente de apoio, e está composta por:

S1D: De Matos Alonso , Adrián (S1D1); Badia Deltell, Carmen (S1D2); Casas Fontán, Alicia (S1D3); Feijoo García, Luís (S1D4) e Estevez Avelar, Alejandro (S1D5). As súas función son as de articular comentarios no observatorio para fomentar o debate e a interacción no blogue, a elaboración de diferentes pezas informativas de seguimento dos grupos de traballo e sobre temas que non se tratan por parte dos GT e a elaboración dunha axenda de contactos co fin de promocionar e difundir o OCC.

S3C: Rodríguez Vicente, María (S3C1); Senra Rivas, Mara (S3C2); Taboada González, Ángela (S3C3); Valdivieso Vidal, Jaime (S3C4); Yáñez Vila, Natalia (S3C5). As súas funcións son as de articular comentarios no observatorio que fomenten o debate e a interacción no blog, a elaboración de diferentes pezas informativas de seguimento dos grupos de traballo e sobre temas non tratados por estes, así como o establecemento dun vínculo comunicativo co Valedor do Pobo e con diferentes observatorios centrados en problemáticas similares ás do OCC.

S3D: López Reboreda, Sandra (S3D1); Rodríguez Carballo, Aixa (S3D2); Losada Rodríguez, Adrián (S3D3); Rubio Rodríguez, Iciar (S3D4); Villamel Baliñas, Tatiana (S3D5). As súas funcións son as de articular comentarios no observatorio que fomenten o debate e a interacción no blog, a elaboración de diferentes pezas informativas de seguimento dos grupos de traballo e sobre temas non tratados por estes, así como o establecemento dun vínculo comunicativo co SEPIU e o estudo e posta en circulación de “Manuais de Boas Prácticas” para as temáticas tratadas, confeccionando debates sobre a súa utilidade e influenza no xornalismo actual.

S3E: Pombo Silva, Cristina (S3E1); Sambad Guillomia, Denise (S3E2); Tarrío Rodríguez, Eva (S3E3); Tojeiro Ces, Rita (S3E4). As súas funcións son as de articular comentarios no observatorio que fomenten o debate e a interacción no blog, a elaboración de diferentes pezas informativas de seguimento aos grupos de traballo e sobre temas non tratados por estes, así como a elaboración dunha axenda de contactos para promover a participación de outras posibles asociacións interesadas en colaborar co OCC.

 

 

Advertisements