Igualdade de xénero da educación (S2B)

Boas! Somos o grupo S2B, os nosos integrantes e os seu roles respectivos son os seguintes:

-Nadia Iglesias, encargada da coordinación do grupo.

-Diego Muíños e Jaime Pena, responsables das actividades realizadas no grupo.

-Carlos Menéndez e Aitana Martínez, editores do grupo.

-Adriel Mateo, encargarase da función de difusión.

O noso obxectivo a tratar é a igualdade de xénero, un tema amplo no que decidimos centrarnos na discriminación de mulleres de distintas clases, razas, de mulleres trans… Neste sentido o foco da nosa proposta baséase no concepto da interseccionalidade. Queremos informar sobre como se aborda este tema nos plans de estudo dos centros galegos, tanto en escolas, como en institutos e facultades. O obxectivo principal é a elaboración dun estudo sobre a situación de todas as mulleres en Galicia dando a coñecer a situación de mulleres discriminadas dentro do colectivo feminista e ademais propor solucións creativas para erradicar este grave problema da nosa sociedade.

Como imos acadar o noso obxectivo?

Para tratar de conseguir toda a información posible e ter unha visión completa deste problema en Galicia, realizaremos distintas actividades. Falaremos con diferentes mulleres, como xa mencionamos, de distintas características para abordar o tema principal: a interseccionalidade. A través destes testemuños coñeceremos a maior cantidade posible de experiencias para poder mostrar unha información o máis parecida posible á realidade e crear cidadáns libres e concienciados.

Investigaremos como se trata a igualdade en centros educativos a través de entrevistas a docentes e alumnos e alumnas, así como visitas a distintos centros. Desta maneira teremos unha idea de se realmente a igualdade está incorporada na educación.

Contactaremos e falaremos con fontes expertas no tema como catedráticas ou responsables institucionais. Tamén tentaremos facer recensións e obter información mediante libros publicados por autoras representantes deste tema e manifestos.

Outro tema a tratar no que nos centraremos bastante é o movemento LGTBIQ+, en concreto no movemento trans. As mulleres trans son un colectivo moitas veces apartado do movemento feminista moderno polas chamadas TERFs. Queremos plasmar os problemas derivados da nosa sociedade aos que se afrontan as mulleres non cis e como levan a cabo a súa loita persoal. Dende a base tentaremos ver como se enfronta esta situación.

Que queremos acadar con esta proposta?

Ao facer este estudo, propuxémonos como obxectivos conseguir mostrar a realidade do sistema educativo no ámbito da igualdade de xénero na nosa comunidade autónoma en todos os niveis. Queremos así saber como se trata este tema con persoas de diferentes idades e poder observar así as diferenzas e posibles erros que se cometen. Ademais dos erros, tamén amosar aqueles puntos que si se levan a cabo de xeito correcto. O noso derradeiro obxectivo sería plasmar a situación real de miles de mulleres en Galicia, pero centrándonos nun movemento diferente e distante ao predominante hoxe en día, o feminismo moderno e liberal.

GLOSARIO

Educación: Centrámonos na educación en igualdade, que é a proposta metodolóxica na que se forma a mulleres e homes nas mesmas condicións e ofrecendo iguais oportunidades a ámbolos dous sexos

Educación en Igualdad. Áreas de actuación, Consellería de Emprego e Igualdade. Xunta de Galicia: http://igualdade.xunta.gal/es/content/educacion-en-igualdad

Interseccionalidade: Enfoque que suxire que os aspectos como o xénero, etnia, clases ou orientación social son construídos polas sociedade e resultan estar interrelacionados todos entre eles.

Vídeo: El País (19 de xullo de 2019) Cuando el FEMINISMO deja fuera a algunas mujeres: https://www.youtube.com/watch?v=HLrwQWfTFUA 

Muller: Punto central do noso estudo. A partir dela veremos como e de que formas son discriminadas. tamén estudaremos como se educa as novas xeracións para que isto non suceda.

Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades. Gobierno de España, Ministerio de Igualdad: https://www.inmujer.gob.es/ 

Transexualidade: Faremos especial énfase nas mulleres trans, aquelas que a pesar de nacer asignadas ao sexo masculino debido as súas características anatómicas se identifican como mulleres.

Portal Transrespect versus Transphobia:https://transrespect.org/es/

Publicacións

III congreso escolar pola igualdade no IES Maruxa Mallo de Ordes, chega tarde pero non defrauda

S2B O instituto Maruxa Mallo leva moitos anos promovendo a educación pola igualdade, e este congreso é o resultado desa traxectoria. Un percorrido pola igualdade que culminou co I Congreso O nome do instituto, IES Maruxa Mallo, é o punto de partida de todas as iniciativas pola igualdade postas en marcha polo profesorado deste centro;… Seguir lendo III congreso escolar pola igualdade no IES Maruxa Mallo de Ordes, chega tarde pero non defrauda

Igualdade de xénero, unha materia que necesitan os plans de estudo de Galicia

S2B Nunha aula de educación para adultos do IES Xelmírez I de Santiago de Compostela de 18 persoas -na que había aproximadamente o mesmo número de homes que de mulleres-, quixemos realizar unha actividade sobre igualdade de xénero na educación. Comezamos a traballar cun grupo de rapaces e rapazas de entre 16 e 29 anos… Seguir lendo Igualdade de xénero, unha materia que necesitan os plans de estudo de Galicia

Violencia de xénero na USC, a exame

S2B Existen suficientes materias ou obradoiros de concienciación de igualdade? Son as aulas un entorno seguro onde o estudantado poida exercer a súa actividade coa máxima tranquilidade? Existen graos de mozos e graos de mozas? De todo isto falamos neste post coa comunidade universitaria de Santiago de compostela. Realizouse unha enquisa na que colaboraron 23… Seguir lendo Violencia de xénero na USC, a exame

María Xosé Agra, catedrática de Filosofía Política: “Aínda segue custando introducir os estudos feministas como un coñecemento válido na Universidade”

S2B Actualmente, na Universidade de Santiago de Compostela seguimos atopando situacións absolutamente contrarias entre sí. Por unha banda, temos unha oferta ampla de estudos de xénero (másteres, materias en determinados graos…) e por outra, temos comportamentos e actitudes completamente misóxenas e machistas por parte de determinados profesores da universidade. Quizais estes dous exemplos visibilizan a… Seguir lendo María Xosé Agra, catedrática de Filosofía Política: “Aínda segue custando introducir os estudos feministas como un coñecemento válido na Universidade”