Memorias 2017-2018

COORDINADORES

GRUPOS DE TRABALLO

S1A: MOBBING

 

S1B: XORNALISMO E PRECARIEDADE LABORAL

S1C: MOBILIDADE

 

S1D: SAÚDE MENTAL

 

S2A: SEGURIDADE VIARIA

 

S2B:  LGTB

 

S2C: TURISMO

 

S2D: RECURSOS HÍDRICOS

 

S3A: MULLER E COMUNICACIÓN

 

S3B: BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS

 

S3C: HUMANOS E ANIMAIS

 

S3D: CULTURAS E MEDIOS ALTERNATIVOS