Metodoloxía do OCC

A Metodoloxía que emprega o OCC para a análise da vulneración, da representación nos medios e da experiencia cotiá e a participación alternativa fundaméntase no debate dos Círculos de Lectura e de Aprendizaxe e a súa análise a partir dos Indicadores elaborados e consensuados no proxecto CIDEC, por unha veintena de organizacións sociais, xornalistas en exercicio nos medios tradicionais e comunitarios e académicos de distintas disciplinas sociais e humanas pertencentes ao SUG. As técnicas utilizadas nestes procesos responden a análise conversacional a partir de materiais que os membros do Círculo deciden e revisan en común, a análise critica do discurso (ACD), a análise de redes sociais humanas (ARS) e a matriz de Indicadores xerais seleccionados e Indicadores focaisaplicables a cada temática. Ver as táboas de Indicadores xerais e focais por temáticas aquí.

Advertisements