Observatorios de Medios

Nesta páxina pódense consultar algúns exemplos dos diversos Observatorios de Medios que existen no mundo. O primeiro deles, o Observatorio de Comunicación Ciudadana da Universidade Estatal de Milagro (UNEMI, Ecuador), ten un acordo de colaboración co Observatorio Cidadán de Comunicación (OCC).