Equipo de coordinación

O grupo do blog deste ano, aínda sen foto polo momento, está formado por Mateo Alvarellos (seminario 1), Jacobo León (coordinador), Alejandro López (editor), Iván Novegil (seminario 2), Paula P. Ferreira (seminario 3), Marta Rey (deseño), David Sánchez (difusión) e Claudia Taboada (deseño).

Tentaremos actuar como elemento de cohesión entre todos os grupos de traballo do Observatorio, favorecendo as relacións interpersoais e intergrupais na comunidade do OCC de cara a mellorar a calidade das publicacións. Tamén estudaremos o funcionamento do conxunto da aula co obxectivo de aplicar os coñecementos adquiridos coa materia e, ó tempo, detectar e previr incidencias que poidan repercutir no funcionamento do proxecto.