S1C

Quen somos

David Costoya López (S1C1) Santiago de Compostela, 1989. Estudiante de Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela. Encargado de coordinar, comunicar y supervisar el progreso del proyecto con el profesor y el coordinador asignado a nuestro grupo de trabajo de la asignatura de Comunicación Interpersonal  y Comunitaria cursada en el segundo año de carrera.

Gemma Aguete Sancho (S1C2) Pontevedra, 1996. Estudiante de Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela. Trabajo en el observatorio de medios sobre la Accesibilidad en Santiago de Compostela de la asignatura de Comunicación Interpersonal y Comunitaria, en el cual me encargo del contacto directo con las fuentes y de la organización de las reuniones de la mesa redonda.

Juncal Álvarez Álvarez (S1C3) Oviedo, 1995. Estudiante de Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela. Portavoz del observatorio de medios sobre la Accesibilidad en Santiago de Compostela de la asignatura de Comunicación Interpersonal y Comunitaria.

Marta Eireos Currás (S1C4) Ferrol, 1996.  Estudiante de Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela. Trabajo en el observatorio de medios sobre la Accesibilidad en Santiago de Compostela de la asignatura de Comunicación Interpersonal y Comunitaria, en el cual me encargo de diversas tareas como la documentación y la búsqueda y contacto de fuentes.

Lucía Casas Piñeiro (S1C5) Lugo, 1996. Estudiante de Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela. Encargada de desempeñar las funciones correspondientes a la actualización de información y documentación del blog para la asignatura de Comunicación Interpersonal  y Comunitaria cursada en el segundo año de carrera.

Círculo de lectura crítica 

Lolita: Afectada do colectivo de persoas con discapacidade.Tetrapléxica dende os 21 anos a causa dun accidente.

Susi: Afectada do colectivo de persoas con discapacidade. Padece unha enfermidade xenética dexenerativa: Paraparesia espástica de Strumpell Lorrain.

Shaila: Afectada do colectivo de persoas con discapacidade. Padece unha neuropatía de nacemento aínda non identificada que lle impide ter movilidade nas pernas.

Tito:  Afectado do colectivo de persoas con discapacidade.Padece unha parálisis nas pernas a acausa dun accidente.

Toni: Afectado do colectivo de persoas con discapacidade. Padece unha cegueira total a causa dun tipo de glaucoma.

Indicadores

1. Autodeterminación das persoas

 • Restarlle relevancia á capacidade das persoas para defender os seus dereitos. Non darcabida a denuncias de determinados grupos sociais.

 • Tratar a determinadas persoas como se tivesen menor capacidade de decisión e deresponsabilidade, polo mero feito de pertencer a un determinado grupo social. Negación do dereito á autodeterminación persoal.

 • Negar a capacidade de autorrepresentación dos grupos vulnerabilizados, establecendo unha representación externa aos mesmos.

2. Emprego da linguaxe 

 • Emprego dunha linguaxe e/ou expresións pouco respectuosas coa dignidade das persoas.
 • Manexar conceptos con implicacións negativas ou que non sexan inclusivos e actualizados.
 • Adxectivar aos suxeitos, omitindo a condición de persoa.

3. Tratamento informativo 

 • Tratamento superficial e espectacularizante da información: enfatizar as compoñentes dramáticas ou excepcionais dunha información para causar un maior impacto, sen engadiren estas información relevante para a comprensión dos feitos.

 • Emprego de elementos morbosos e superficiais, que banalizan as informacións e desvalorizan ás persoas que figuran nas mesmas.

 • Vulnerar o dereito ao honor e á intimidade das persoas con fins comerciais.

4. Indicadores propios. Problemática cotidiana versus problemática puntual

 • Tratamento da información de manera anecdótica ou casual en vez de relacionar o feito coa posibilidade de que sexa unha situación con la posibilidad ao que se poden enfrentar máis personas con discapacidade no día a día.

 • Construcción resumida do relato noticioso, sen prestar demasiada atención tanto aocontexto personal do afectado como a situación e sen profundizar nas consecuencias para o protagonista da noticia.

 • Noticias puntuales sobre o tema a analizar que aparecen nos medios e que teñen importante repercusión no momento pero que pronto son olvidadas.
Advertisements