Os prexuízos estéticos nas mulleres xornalistas: entrevista a Laura Queijeiro

Siso Zapata Co 8 de marzo aínda na retina da sociedade, seguimos querendo coñecer as trabas polas que pasan as mulleres, sobre todo, no noso ámbito: o do audiovisual. Empezamos por un asunto que, sen dúbida algunha, é tan obvio que consegue pasar desapercibido: os prexuízos estéticos. En casos como a contratación de determinadas mulleres que posúan mellor “imaxe” por parte de empresas relacionadas coa … Seguir lendo Os prexuízos estéticos nas mulleres xornalistas: entrevista a Laura Queijeiro

A educación en feminino

Santomé Seijas

Os actuais modelos de consumo fomentan conductas que empeoran de xeito significativo a situación das mulleres, complicando a consecución das tan necesarias reivindicacións feministas, en concreto no ámbito audiovisual. Por iso, a mellor arma para acabar coa submisión das mulleres no sistema patriarcal é a educación en clave feminista, amosando e explicando o problema co fin de erradicalo da hexemonía cultural.

Seguir lendo “A educación en feminino”

Os medios sometidos ao poder, e onde queda a liberdade?

Pérez Pérez

Resulta paradóxico que, sendo os medios de comunicación quen deberan denunciar os desequilibrios sociais, a sociedade de información estea máis ben, respecto ao asunto que será tratado, desinformada. A desigualdade entre homes e mulleres é unha realidade que se contempla no noso país, tanto no que se refire na remuneración salarial coma o xa coñecido e non superado “teito de cristal”. A imaxe que os medios mostran da muller non é a máis adecuada para superar esta cuestión. Imos, pois, a facer unha profunda Seguir lendo “Os medios sometidos ao poder, e onde queda a liberdade?”

Muller e Comunicación

 S3A

A día de hoxe, é innegable que vivimos nunha sociedade patriarcal que, dende hai miles de anos, sitúa á muller nunha posición de inferioridade fronte ao home. Imos centrarnos nunha das ramas máis acentuadas e evidentes desta desigualdade: o ámbito laboral, concretamente o mundo da comunicación audiovisual, que é o que nos afecta directamente. Seguir lendo “Muller e Comunicación”