Os puntos negros da accesibilidade en Santiago

Rodríguez Pereira, Vaquero Cadenas

A accesibilidade universal defínese como a característica dos ambientes ou espazos que permite ás persoas moverse por eles de forma segura e cómoda. Uns dos principais obstáculos cos que se atopa a nosa cidade á hora de levar a cabo esta condición son as barreiras arquitectónicas urbanísticas, que poñen en xogo a autonomía e a inclusión de varios colectivos no desenvolvemento da sociedade, en especial, o das persoas con mobilidade reducida.

Seguir lendo “Os puntos negros da accesibilidade en Santiago”

A accesibilidade cognitiva como dereito

 Vilariño García; Vaquero Cadenas

Coñecidas as limitacións diarias ás que están sometidas as persoas con mobilidade reducida, entendemos a importancia da accesibilidade física para estas, non obstante existen outros tipos de alternativas máis relacionadas cos sentido e non meramente con aspectos tanxibles. É o caso da accesibilidade cognitiva, relativa ao coñecemento, entendemento e comprensión de determinadas situacións e conceptos. Seguir lendo “A accesibilidade cognitiva como dereito”