Vídeos anteriores a 2019

Neste apartado recollemos os vídeos realizados antes do ano 2019.  Recorda que tamén os podes atopar na canle de Youtube.