13. Acción polo clima

O cambio climático afecta a tódolos países en tódolos continentes, producindo un impacto negativo na súa economía, a vida das persoas e as comunidades. Nun futuro prevese que as consecuencias serán peores. Os patróns climáticos están a mudar, os niveis do mar están a aumentar, os eventos climáticos son cada vez máis extremos e as emisións de gas de efecto invernadoiro están agora nos niveis máis altos da historia. Se non actuamos, a temperatura media da superficie do mundo podería aumentar uns 3 grados centígrados este siglo. As persoas máis pobres e vulnerables serán as máis perxudicadas.

 

Máis información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/