15. Vida de ecosistemas terrestres

O 30.7% da superficie terrestre está cuberta por bosques e estes, ademáis de proporcionar seguridade alimentaria e refuxio, son fundamentais para combater o cambio climático, pois protexen a diversidade biolóxica e as vivendas da poboación indíxena. Ao protexer os bosques, tamén podremos fortalecer a xestión dos recursos naturais e aumentar a productividade da terra. A deforestación e a desertificación, provocadas polas actividades humanas e o cambio climático, supoñen grandes retos para o desenvolvemento sostible e afectan á vida e aos medios de vida de millóns de persoas que loitan contra a pobreza.

 

Máis información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/