Observatorios de ODS e Sostibilidade

A continuación presentamos algúns observatorios que están a traballar sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), a Axenda 2030 e a sostibilidade en xeral.