14. Vida submarina

Os océanos do mundo moven sistemas que fan que a Terra sexa habitable para a humanidade. A xestión prudente deste recurso esencial é unha característica clave do futuro sostible. Sen embargo, na actualidade, existe un continuo deterioro das augas costeiras, debido á contaminación e á acidificación dos océanos, que está a ter un efecto adverso sobre o funcionamento dos ecosistemas e a biodiversidade, e que tamén está a afectar negativamente á pesca de pequena escala.

 

Máis información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/