7. Enerxía asequible e non contaminante

A enerxía é fundamental para case tódolos grandes desafíos e oportunidades aos que fai fronte o mundo actualmente. Xa sexa para o emprego, a seguridade, o cambio climático, a produción de alimentos ou para aumentar os ingresos. O acceso universal á enerxía é esencial. Traballar para acadar as metas deste obxectivo é especialmente importante xa que afecta directamente na consecución de outros obxectivos de desenvolvemento sostible. É vital apoiar novas iniciativas económicas e laborais que aseguren o acceso universal aos servizos de enerxía modernos, melloren o rendimiento enerxético e aumenten o uso de fontes renovables para crear comunidades máis sostibles e inclusivas e para a resiliencia ante problemas ambientais como o cambio climático.

 

Máis información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/