9. Industria, innovación e infraestruturas

Desde fai tempo recoñécese que para conseguir unha economía robusta necesítanse inversións en infraestrutura (transporte, regadío, enerxía, tecnoloxía da información e das comunicacións). Estas son fundamentais para acadar un desenvolvemento sostible, empoderar ás  sociedades de numerosos países, fomentar unha maior estabilidade social e conseguir cidades máis resistentes ao cambio climático.

 

Máis información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/