Que entendemos por accesibilidade física?

Vilariño García

Á hora de afondar nos distintos límites á accesibilidade debemos determinar unha serie de cuestións. En primeiro lugar, ¿Que entendemos realmente por accesibilidade?  Partiremos da base de que toda persoa sen importancia de idade, xénero, etnia, condición física e psíquica ou sensorial, ten dereito a relacionarse socialmente e a desenrolar as súas aptitudes nas diversas esferas da actividade cotiá así como gozar autonomamente de todos os servizos que proporciona a comunidade.

Seguir lendo “Que entendemos por accesibilidade física?”

O mal facer dos medios

García Vivero González Figueroa Se nos paramos a cavilar na información da que somos consumidores nos medios de comunicación, vemos como na maioría das ocasións o que  atopamos é unha clara preponderancia dos organismos oficiais por enriba das voces de a pé. Co fin de comprobar a presencia destes últimos nos medios, propuxémonos analizar algunhas novas que se publicaron en Santiago de Compostela con respecto … Seguir lendo O mal facer dos medios